Avís legal i política de privadesa

CaixaBank, SA (d’ara endavant, CaixaBank) és l’entitat titular del portal de CaixaBank o del lloc web al qual has accedit

L’accés al portal o a qualsevol dels llocs web de CaixaBank i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les Condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, n’has de llegir atentament el contingut si vols accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal o en qualsevol dels llocs web de CaixaBank.

Validesa de la informació i continguts

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què entren en vigor des que es publiquen i són aplicables a tots els usuaris del portal o dels llocs web des d’aquesta data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que se n’indiqui el contrari expressament, no constitueixen cap oferta vinculant. CaixaBank es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent.

CaixaBank pot incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos CaixaBank no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, com tampoc del seu funcionament i disponibilitat.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels llocs web de CaixaBank té caràcter gratuït i tampoc no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, contractació o ús d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari s’hi registri. En aquest cas, cadascun d’aquests productes i serveis es regeix per les seves pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions que es preveuen aquí.

En alguns dels portals o llocs web s’ofereix a l’usuari la possibilitat que pugui personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé que pugui configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, per fer que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient i funcional i que, per tant, s’adapti als gustos i usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i els llocs web de CaixaBank estan proveïts dels certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, et recomanem que consultis i llegeixis atentament les recomanacions de seguretat que CaixaBank posa al seu portal a disposició de tots els usuaris.

Política de privadesa i protecció de dades

CaixaBank compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

CaixaBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura en què sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

Quan es demana que s’empleni un formulari en el qual es recullen dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari del destinatari de la informació de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals recollides només es tracten o se cedeixen amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o el client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de CaixaBank disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar-li l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació feta o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de CaixaBank està subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta normativa, CaixaBank t’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web ("Informació sobre les cookies utilitzades") i, quan calgui, et demanarà el consentiment per poder utilitzar-les.

Per conèixer detalladament la política de cookies d’aquesta pàgina web es pot consultar en aquest enllaç.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de CaixaBank estan adaptades per al seu ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents llocs web.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, amb l’objectiu de determinar, quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en cada moment. D’aquesta manera, pot accedir als serveis que necessitin geolocalització i que CaixaBank tingui disponibles.

L’accés a aquests serveis requereix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, la qual pots desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de CaixaBank, les pàgines que comprèn i la informació o elements que contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades i programes informàtics, com també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals CaixaBank o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

CaixaBank no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web de CaixaBank en cas que la seva titularitat no correspongui a CaixaBank ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà de les obres referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament CaixaBank, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank diferents de la pàgina principal del seu portal, com també presentar les pàgines web de CaixaBank o la informació que aquestes contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Informació financera i borsària

El portal o els llocs web de CaixaBank no proporcionen cap tipus de recomanació d’inversió, ni assessorament legal, fiscal ni de cap altre tipus. La informació és d’àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d’inversió ni de situació financera. Per tant, la informació continguda no es pot utilitzar per fer inversions o prendre decisions.

En el cas de valors negociats, qualsevol decisió de subscripció, compra o venda s’ha d’adoptar tenint en compte la informació pública.

Els continguts de les pàgines web no constitueixen una oferta per vendre accions als Estats Units d’Amèrica. Les accions no es poden oferir, vendre ni subscriure als Estats Units d’Amèrica en absència de registre d’aquestes o d’una exempció de registre establerta a la Llei de mercat de valors dels Estats Units d’Amèrica (US Securities Act of 1933).

Responsabilitats

CaixaBank no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a les pàgines web de CaixaBank, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de CaixaBank o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de CaixaBank, tret d’autorització expressa d’aquesta última.

CaixaBank i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank.

Ni CaixaBank ni els proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank, i (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.